Editovat
Investor WIKOV MGI a.s.
Místo stavby Hronov
Předáno 5/2011

ATEKO a.s. vypracovalo dokumentaci pro územní a stavební řízení, včetně zajištění územního souhlasu a stavebního povolení,  a dále dokumentaci pro výběr dodavatele pro stavbu "Zkušebna, montáž a expedice převodovek 5 MW".