Editovat
Investor RegulTech servis, s.r.o.
Místo stavby Poličské strojírny a.s.
Uvedení do provozu probíhá

Stavební práce a dodání technologie včetně montáže, zprovoznění a garančních zkoušek pro zkušebnu výzkumně-vývojového pracoviště v rámci projektu "VaV pracoviště zařízení pro měření a výdej kapalin".