Editovat
Investor WIKOV MGI a.s.
Místo Hronov
Předáno 5/2011

ATEKO a.s. je generálním dodavatelem a zpracovatelem dokumentace pro provádění stavby. Realizace stavebních úprav stávajícího objektu investora včetně přípravy pro technologii. Dodavatelsky nejzajímavější je instalace zkušebního pole pro zkoušky 5 MW převodovek. Upínací desky jsou uloženy na dynamicky namáhaném železobetonovém základu o hmotnosti 680 tun s možností uložení na speciální izolátory vibrací.