Editovat

ATEKO a.s. úspěšně uvedla do provozu a předala Technologickou linku pro Inovovanou výrobu chemických specialit v Lučebních závodech Draslovka a.s. Kolín. Toto zařízení je koncipováno jako univerzálně použitelné pro syntézu různých chemických látek dle požadavků technologů z Draslovky. Jeho umístění do původní budovy bylo náročné na stavební úpravy i na vhodné uspořádání aparátů.  Vzhledem k procesní, materiálové  i časové náročnosti hodnotíme tuto zakázku jako velmi významnou referenční stavbu.