Editovat

Pardubický kraj, ČKAIT OK Pardubice, SPŠ Pardubického kraje uděluje v rámcí soutěže STAVBA ROKU 2008 čestné uznání.

Rekonstrukci bývalého cukrovaru

Za citlivou rekonstrukci závěrečné etapy přestavby bývalého cukrovaru v Chrudimi.