Editovat

V únorovém čísle časopisu Stavebnictví byl otištěn článek týkající se výjimečného konstrukčního řešení prefabrikované konstrukce výrobního závodu společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s., na jehož výstavbě se podílela společnost ATEKO a.s. jako generální projektant.

Nový výrobní areál "Tlaková slévárna hliníku Třemošnice-Hedvikov" představuje  unikátní kompaktní monoblok složený z pěti objektů: výrobní haly-slévárny, obrobny-haly pomocných provozů, třípodlažní provozní budovy se suterénem, skladové haly a dvoupodlažní budovy školícího střediska.

Výstavba slévárny probíhala od listopadu 2010 do října 2011.