Editovat

Dne 27.4.2011 uspořádala společnost ATEKO a.s. pro zájemce o kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z dřevní štěpky a jiné pevné biomasy Klientský den spojený s prohlídkou pilotní jednotky EZOB. která je instalována ve společnosti Ekologie, s.r.o. v Lánech. Akce se zúčastnilo téměř 30 zástupců potenciálních investorů, vysokých škol a další odborné veřejnosti. V příloze je prezentace, která technologii EZOB zájemcům na klientském dni představila.