Editovat

ATEKO uvádí na trh technologii sušení zemního plynu nové generace “IOS-TEG” založenou na optimalizovaném a inovovaném procesu absorpce do TEG, která využívá nejmodernější strukturované náplně v hlavní absorpční koloně, regenerátor glykolu s optimalizovaným přestupem tepla a velmi účinné separátory.

Využití technologie „IOS-TEG“ je velmi efektivní pro projekty modernizace a zvýšení kapacity na existujících podzemních zásobnících plynu. Takové projekty umožňují plynárenským společnostem zvýšit svou skladovací kapacitu s malým rizikem a vysokou návratností investičních prostředků.

technology-ios-teg_enpdf278.83 KB