Editovat

V lednu 2017 jsme s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podepsali dvě Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace -  program TRIO 2016. 

Projekty Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje a Vývoj vysokoteplotních výměníků s využitím pokročilých výrobních technologií, konstrukčních řešení a materiálů budou řešeny v letech 2016 - 2019.