Editovat
Investor: Dopravní podnik města Hradec Králové
Technický dozor investora: ATEKO a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Projektant: METROPROJEKT a.s.
Místo: Hradec Králové
Uvedeno do provozu: 6/2008

ATEKO a.s. provádělo inženýrskou činnost - stálý technický dozor - na stavbě Terminál BUS městské hromadné dopravy v Hradci Králové, a to od srpna 2006 do června 2008. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií,fondem SROP - Společný regionální operační program.