Editovat
Investor Obec Staré Buky
Místo Staré Buky
Předáno 10/2010

ATEKO a.s. vypracovalo projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci a výstavbu objektů centra obce Staré Buky včetně návrhu inženýrských sítí, komunikací, sadových úprav a související inženýrské činnosi.