Editovat
Investor Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Místo stavby VUOS a.s., Rybitví
Uvedení do provozu probíhá

Výstavba, doplnění a rekonstrukce pěti technologických aparatur v objektu RY11 na akci "Snížení bezpečnostních rizik při práci s fosgenem ve VÚOS, a.s. - Rekonstrukce fosgenační linky / ČÁST 1 - Rekonstrukce a doplnění fosgenační technologie".

Rozsah zakázky

  • Aparatura pro zpracování fosgenačních směsí
  • Rekonstrukce velké absorpce
  • Havarijní skrápění fosgenační linky
  • Rekonstrukce malé destilační aparatury
  • Rekonstrukce malé absorpce

Včetně dodávky, instalace, připojení na energie a okolní aparáty, izolace, provedení napájení elektro a připojení do řídícího systému a včetně funkčních zkoušek, revize a dokumentace k zařízení.