Editovat
Investor CZ LOKO a.s.
Místo stavby Česká Třebová
Předáno 4/2010

ATEKO a.s. vypracovalo projektovou dokumentaci a studii, která bude sloužit pro posouzení záměru a výběr dodavatele pro realizaci akce.