Editovat
Investor: CEPS a.s., Jesenice u Prahy
Předáno: duben 2009

Technické parametry vzduchu

Množství vzduchu na vstupu: 650 ÷ 700 Nm3 h-1
Množství vzduchu na výstupu: cca 556 Nm3 h-1
Pracovní tlak min: 7 bar g
Pracovní teplota: +10 až +80 ºC
Nečistoty: voda, olej, prach, korozní produkty, vodní pára
Rosný bod výstup (netlakový): -65 °C