Editovat
Název Kondenzátor ucpávkové páry
Investor Energetické opravny, a.s.
Místo stavby Teplárna Most, Komořany
Předáno 06/2012

Technické parametry

Pracovní tlak páry 0,1 - 0,15 MPa 
Pracovní teplota 0 až 350 °C
Výpočtový tlak 0,17/ 2,5 MPa
Médium Paro-vzdušná směs / chladicí voda
Průtok 142 kg směsi/hod
Výrobní předpisy PED/ČSN

Kondenzátor ucpávkové páry slouží pro odsávání parovzdušné směsi od ucpávek turbíny a kondenzaci páry.

Jednotka je složena ze dvou kondenzátorů (horizontálního vlásenkového výměníku s přepážkami), ejektoru a potrubního propojení.

Kontakt:

Karel Bendl         
Tel.: +420 411 112 141 
E-mail: bendl@eopru.cz