Editovat
Název Kolony pro sušení zemního plynu - 2 ks
Investor Montpetrol, spol. s.r.o., Lužice
Místo PZP Dolní Dunajovice
Předáno probíhá

Návrh, konstrukce, výroba a dodávka 2 ks sušících kolon včetně vestaveb a obslužných plošin kolem kolon na stavbu č. 7150 "Výměna sušících kolon SS1 a SS2 na PZP Dolní Dunajovice".