Editovat
Investor CHART Ferox a.s.
Místo ARGO-HYTOS s.r.o., Vrchlabí
Předáno 9/2010

ATEKO a.s. vypracovalo projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.